W czasie gorączki łupkowej w USA i dużych nadziei na rozwój wydobycia gazu z tej skały także w Polsce kilka lat utworzono stanowisko pełnomocnika rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów.
Już wtedy decyzja ta wywoływała mieszane uczucia, a dodatkowo pierwsze odwierty i analizy polskich i amerykańskich spółek zrewidowały oczekiwania wobec łupków. Teraz minister środowiska przygotował projekt rozporządzenia w sprawie zniesienia tego stanowiska.
Uzasadniając swoją propozycję, minister zaznacza, że w związku z ustanowieniem w maju 2016 r. pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa oraz opracowaniem pod jego kierownictwem projektu Polityki surowcowej państwa, „zasadne jest rozszerzenie zakresu działania pełnomocnika rządu do spraw polityki surowcowej państwa o zadania realizowane dotychczas przez pełnomocnika rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów i zniesienie tego pełnomocnika”.
Funkcję pełnomocnika do spraw polityki surowcowej pełni Piotr Dziadzio, sekretarz stanu w resorcie środowiska i główny geolog kraju. Przejął on funkcję głównego geologa pod koniec lipca po odwołanym w czerwcu Mariuszu Orion Jędrysku.
Ze zmiany wydaje się być zadowolony m.in. szef PGNiG Piotr Woźniak, który mówił niedawno na konferencji, że „nastąpiła bardzo pozytywna zmiana w podejściu organu koncesyjnego do rozpatrywania naszych wniosków koncesyjnych. Po pierwsze rozmowy stały się merytoryczne od pewnego czasu, a po drugie żaden ze wskazanych przez nas wniosków nie został zatrzymany do tej pory” – mówił Woźniak.
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych