Dobiegły końca konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Ma ono uchylić dotychczas obowiązujące przepisy wykonawcze z 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 178, poz. 1252).
Według resortu energii obecne rozwiązania nie pozwalają operatorom systemów gazowych (przesyłowego i dystrybucyjnych) na skuteczne działania w razie zakłóceń w dostawach tego surowca. Dlatego na podstawie nowego rozporządzenia ewentualnymi ograniczeniami w poborze gazu będą mogły być objęte wszystkie grupy odbiorców, z wyjątkiem tych chronionych (m.in. gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, szpitale, urzędy, małe firmy). Zostaną też na nowo zdefiniowane stopnie zasilania i wprowadzony 11. stopień zasilania oznaczający zerowy pobór gazu. Pierwszy stopień oznacza umowny pobór gazu, a kolejne stopnie, do 10, coraz większe ograniczenia.
„Dostrzegamy, że celem nowego rozporządzenia jest zwiększenie efektywności mechanizmu Planu ograniczeń w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na rynku gazu ziemnego, w tym zakłóceń w dostawach gazu. Konsekwencją nowych zapisów będzie zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów gazowych w kraju” – odpowiedział DGP operator systemu przesyłowego gazu ziemnego Gaz-System.
Operator wskazuje, że projekt uwzględnia zapisy unijnego rozporządzenia z 25 października 2017 r. w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego, przewidując możliwość objęcia ograniczeniami wszystkich odbiorców niebędących odbiorcami chronionymi oraz możliwość wprowadzenia nowego, 11 stopnia zasilania.
Według projektu nowego rozporządzenia innymi zasadami kryzysowymi objęci będą mniejsi odbiorcy gazu o umownej mocy przyłączeniowej mniejszej niż 5,5 MWh/h. Wobec nich nie będą stosowane stopnie zasilania od 4 do 7. Gdy takie ograniczenia będą obowiązywać większych odbiorców, oni będą objęci trzecim stopniem zasilania. Zaś, gdy w razie głębokiego kryzysu dla dużych odbiorców zastosowanie będzie mieć 9. stopień, mniejszych odbiorców będą obowiązywać ograniczenia określone w 8. stopniu zasilania.
Dotąd ograniczenia w poborze gazu były wprowadzone w styczniu i w lutym 2006 r. ze względu na zmniejszenie dostaw gazu z kierunku Ukrainy przez punkt wejścia Drozdowicze. Także w 2009 r. ograniczenia wprowadzono w związku ze wstrzymaniem tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy i wynikające z tego zmniejszenie dostaw gazu w punkcie wejścia Drozdowicze na granicy polsko-ukraińskiej.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach