Nowelizacja ustawy prądowej ma być przyjęta na najbliższym posiedzeniu Sejmu 12–14 czerwca, a rozporządzenie do niej będzie gotowe w lipcu.
Od mniej więcej 20 lipca uprawnieni odbiorcy energii, w tym samorządy, będą mogli składać sprzedawcom energii oświadczenia w sprawie rekompensat za droższy prąd – taką informację w sprawie stabilizowania cen przedstawili wczoraj samorządowcom urzędnicy Ministerstwa Energii (ME) na obradach Komisji Wspólnej w MSWiA.
Przypomnijmy, że ustawa zamrażająca ceny prądu została uchwalona 28 grudnia ubiegłego roku, była nowelizowana w lutym, a do dziś nie ma do niej przepisów wykonawczych. Sytuacja jest patowa, bo energetycy nie wiedzą, jakie oferować ceny, a odbiorcy – jak planować swoje budżety.