Aż 300 mln zł jest do wzięcia w formie dotacji i pożyczek w konkursie dla klastrów energii, ogłoszonym właśnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Wnioski można składać do 29 września. Finansowanie pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej). To tylko część wsparcia rozwoju klastrów w Polsce. Łącznie w tym roku Ministerstwo Energii przeznaczy na ten cel 0,5 mld zł.
Pojęcie „klastrów energii” pojawiło się w polskim prawie w zeszłym roku. To w dużym uproszczeniu porozumienia przedsiębiorców, samorządów, prosumentów i innych podmiotów zawierane w celu wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odtwarzalnych lub innych źródeł. A wszystko w ramach lokalnych sieci dystrybucyjnych funkcjonujących w granicach powiatu lub nie więcej niż pięciu gmin. Już obecnie działa w Polsce ok. 55 takich porozumień. Inicjatorami są często przedsiębiorcy – i to nie tylko ci wytwarzający energię, lecz także jej odbiorcy. To właśnie w klastrach upatruje się szansy na pobudzenie lokalnych wytwórni energii wykorzystujących biomasę, biogaz, siłę wiatru, wody, promieniowanie słonecznego, źródła geotermalne. A ta rozproszona energetyka i dywersyfikacja produkcji ma zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.
ME podczas zorganizowanej w lipcu w Warszawie konferencji zapowiedziało, że w grudniu planuje przedstawić pakiet nowych przepisów regulujących działanie energetyki rozproszonej. Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to całkowicie nowa ustawa, czy pakiet przepisów nowelizacyjnych. Wcześniej resort zamierza też opublikować zasady procesu certyfikacji klastrów. Chodzi o to, aby sprawdzić, które inicjatywy spełniają określone prawem wymogi i faktycznie zasługują na miano klastra energii. Weryfikacja będzie też miała na celu promowanie idei i wymianę dobrych praktyk pomiędzy inicjatorami porozumień.

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? CZYTAJ WIĘCEJ W TYGODNIKU GAZETA PRAWNA >>