ZUS nadal zmniejsza emerytury po emeryturach. To się jednak może zmienić. Senat pracuje bowiem nad zmianą przepisów w tym zakresie.
Pod koniec listopada ma być znana ostateczna wersja senackiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim kobietom, które przed 2013 r. zdecydowały się skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, po przejściu na to świadczenie w powszechnym wieku emerytalnym nie będą odejmowane od kapitału emerytalnego dotychczas wypłacone kwoty.
Niestety, jak wynika z obecnego brzmienia nowelizacji, nowe przepisy obejmą wyłącznie panie urodzone w 1953 r. Tymczasem problem dotyczy także tych, które rodziły się w 1951 oraz 1952 r. Odchodząc bowiem na emeryturę w wieku 55 lat, one także były przekonane, że pobrane wcześniejsze świadczenia nie wpłyną na wysokość wypłat po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego. Tymczasem 1 stycznia 2013 r. w życie weszła ustawa z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 637). I to właśnie zgodnie z tym aktem kobiety składające wnioski o emeryturę w wieku powszechnym po 1 stycznia 2013 r. mają niższe świadczenia niż te, które zrobiły to do końca 2012 r.