Taki może być efekt wprowadzenia nowych przepisów gwarantujących minimalną emeryturę. A przecież tylko takie świadczenia w marcu 2017 r. zostaną podniesione do kwoty tysiąca złotych. Zgodnie z rekomendacjami ZUS, po zakończonym przeglądzie emerytalnym prawo do tego świadczenia będzie uzależnione tylko od okresów składkowych – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.
Okrajanie stażu
Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, aby ubiegać się o emeryturę, zainteresowani muszą przede wszystkim osiągnąć powszechny wiek emerytalny określony dla danego rocznika. Równocześnie trzeba mieć odpowiedni staż ubezpieczeniowy. Kobiety muszą udowodnić 22 lata składkowe i nieskładkowe, mężczyźni zaś 25 takich lat. I tu pojawia się problem dotyczący urlopu wychowawczego.