Nowa grupa emerytów uzyska w 2018 roku prawo do najniższego świadczenia. Nadal wszyscy seniorzy mogą liczyć na waloryzację.

Minimalna emerytura bez stażu pracy. Od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura została podwyższona z kwoty 882,56 zł do 1000 zł. Jednak z podwyżki mogły skorzystać tylko osoby, które posiadały wymagany staż ubezpieczeniowy, czyli staż składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej od 20 do 25 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. W efekcie poszkodowane były osoby uprawnione do emerytury przyznanej z urzędu, które zazwyczaj nie mogą udowodnić wymaganego stażu ubezpieczeniowego.

Dzięki nowelizacji przepisów>>, osoby z emeryturą przyznaną z urzędu, które nie posiadają stażu uprawniającego do podwyższenia jej do kwoty najniższego świadczenia, otrzymają w 2018 roku wyższą emeryturę. Ponownie przeliczone zostaną emerytury przyznane z urzędu przed 1 marca 2017 r. w kwotach niższych od:

  • 1000 zł, gdy emerytura została z urzędu przyznana po rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 750 zł, gdy emerytura została z urzędu przyznana po rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Przeliczone emerytury zostaną podwyższone przez ZUS do tych kwot w ramach waloryzacji od 1 marca 2018 r. i z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.

Waloryzacja emerytur 2018. Od 1 marca 2018 roku wszyscy emeryci mogą liczyć na waloryzację świadczeń - zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd, wskaźnik waloryzacji na 2018 rok powinien wynieść nie mniej niż 102,7 proc., a to oznacza, że w 2018 roku świadczenia zostaną zwiększone o 2,7 proc. W efekcie emerytury wzrosną w 2018 roku:

  • najniższa emerytura - z 1000 zł do 1027 zł (podwyżka o 27 zł),
  • przeciętna emerytura - z 2163,59 zł do 2222,01 zł (podwyżka o ok 58,42 zł).

Są to jednak wstępne założenia. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji, a tym samym wysokość podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, będzie znana dopiero w lutym 2018 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2017 rok.