Emerytura częściowa przysługuje osobie z długim stażem pracy, która nie osiągnęła jeszcze odpowiedniego wieku emerytalnego. Uprawniony do świadczenia nie musi przy tym rezygnować z pracy zarobkowej. Średnia wysokość emerytury częściowej w 2016 roku wynosi 2 100 zł brutto.

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, jeśli spełnią określone wymagania, mogą skorzystać z kilku rodzajów wcześniejszych świadczeń jeszcze przed emerytura właściwą. Jakie trzeba spełnić warunki, aby przejść na wcześniejszą emeryturę czy świadczenie kompensacyjne, dowiesz się tutaj>>

Do takich świadczeń należy emerytura częściowa - stosunkowo nowe rozwiązanie, wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy emerytalnej z 11 maja 2012 roku. Aby się o nią ubiegać, poza odpowiednią data urodzenia, trzeba jeszcze spełnić dwa warunki:

  • osiągnąć wiek co najmniej 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • posiadać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

Na razie z emerytury częściowej mogą korzystać tylko mężczyźni urodzeni w 1949 roku (pierwsi z nich ukończyli 65 lat w 2014 roku). Kobiety będą mogły przejść na to świadczenie najwcześniej w 2021 roku, bowiem wówczas 62 lata ukończą kobiety, dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 62 lata i 1 miesiąc (urodzone po 31 grudnia 1958 roku). Zobacz, kto może przejść na emeryturę w 2016 roku>>

Częściowa emerytura dotyczy więc osób, które teraz otrzymałyby emeryturę powszechną, gdyby nie podwyższony wiek emerytalny wprowadzony reformą z 2012 roku. Są plany ponownego obniżenia wieku emerytalnego, jednak na razie obowiązują jeszcze stare zasady przechodzenia na emeryturę. Wczesny wiek emerytalny tylko dla wybranych. PiS-owi brakuje pieniędzy

Co ważne, pobierając emeryturę częściową nie trzeba rozwiązywać umowy o pracę, można też dalej zarabiać niezależnie od wysokości dochodów - emerytura częściowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów, jak w przypadku innych emerytur. Nowe limity dorabiania 2016: Zobacz, kiedy ZUS zawiesi emeryturę>>

Ile wynosi emerytura częściowa

Podstawę obliczenia emerytury częściowej stanowi suma kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego i kwoty zwaloryzowanych składek emerytalnych, która jest dzielona przez tzw. średnie dalsze trwanie życia (na podstawie tablic ogłaszanych co roku przez GUS). Kwota ta dzielona jest na pół, ponieważ emerytura częściowa stanowi 50 proc. kwoty emerytury obliczanej w całości według nowych zasad.

Emerytura częściowa podlega waloryzacji, jednak nie jest już podwyższana do kwoty najniższej emerytury - od 1 marca 2016 roku jest to 882,56 zł brutto. Jednak wydaje się, że na razie nie jest to konieczne, ponieważ częściowe emerytury są całkiem wysokie. Od stycznia do maja 2016 roku świadczenie to pobierało około 5 100 osób, a średnia wysokość wypłat wynosiła 2 100 zł.

Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego dana osoba może przejść na pełne świadczenie, którego podstawa będzie pomniejszona o kwoty wypłaconej emerytury częściowej.