Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do rodziców i opiekunów o niezwłoczne złożenie wniosków o środki z programu "Rodzina 800 plus" na nowy okres świadczeniowy 2024/2025. Opóźnienie w tym zakresie może skutkować utratą świadczenia za czerwiec. Jak podaje ZUS, około 100 tys. dzieci w całym kraju jest zagrożonych brakiem wypłat z powodu niezłożenia wniosków na czas.

800 plus. Nowy okres świadczeniowy 2024/2025

Program "Rodzina 800 plus" rozpoczął nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2024 roku, który potrwa do 31 maja 2025 roku. Aby zapewnić ciągłość wypłat, rodzice muszą złożyć wnioski do końca czerwca. ZUS podkreśla, że złożenie wniosku do końca tego miesiąca gwarantuje wyrównanie za czerwiec i lipiec, a wypłata środków nastąpi najpóźniej do końca sierpnia.

Kto może otrzymać 800 plus?

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od dochodów rodziny. Mogą je otrzymać:

 • matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka.
 • opiekun prawny dziecka.
 • rodzic zastępczy dziecka.
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka.
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 • dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.
 • dyrektor domu pomocy społecznej.

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

800 plus. Jakie są konsekwencje niezłożenia wniosku na czas?

Rzecznik ZUS województwa podlaskiego, ostrzega, że wnioski złożone po terminie, tj. w lipcu, nie będą obejmować wyrównania za czerwiec. W praktyce oznacza to, że prawo do świadczenia będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

800 plus. Jak sprawdzić status wniosku?

Rodzice i opiekunowie mogą sprawdzić status swojego wniosku logując się na PUE ZUS. Informacje o złożonych dokumentach są dostępne bez względu na sposób ich przekazania, czy to przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię, czy aplikację mobilną mZUS.

800 plus. Proces składania wniosków

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem PUE ZUS. Dostępne są trzy rodzaje formularzy:

 • SW-R – dla matki lub ojca dziecka.
 • SW-O – dla opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych oraz osób sprawujących pieczę zastępczą.
 • SW-D – dla dyrektorów placówek opiekuńczych.

Dla osób, które nie posiadają konta na PUE ZUS, konto zostanie założone automatycznie po złożeniu wniosku przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Dane do logowania zostaną wysłane na adres e-mail podany we wniosku.

ZUS wzywa do działania

ZUS apeluje do wszystkich rodziców i opiekunów, aby nie zwlekali ze złożeniem wniosków. Czasu jest coraz mniej, a termin upływa 30 czerwca. Przypominamy, że złożenie wniosku na czas to gwarancja ciągłości świadczenia i uniknięcia niepotrzebnych opóźnień w wypłacie środków.