Od przyszłego miesiąca część rodziców czeka podwyżka opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Jest to związane z przyjętą w danej gminie konstrukcją należności, która często jest uzależniona od rosnących płac lub inflacji. Są też i takie samorządy, które postanowiły zmienić wysokość opłaty z uwagi na to, że rodzice od 2022 r. będą otrzymywać rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) oraz dofinansowanie na obniżenie czesnego za żłobek (choć na razie niewiele gmin zdecydowało się na taki krok). Zdarzają się i takie, które deklarują, że u nich opłata pozostanie na dotychczasowym poziomie.
Automatyczna zmiana