Bardzo ważne zmiany w systemie orzekania o niepełnosprawności zapowiedział Łukasz Krasoń, wiceminister rodziny oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Obecny system jest niejednorodny i niespójny. Osoby otrzymują inny stopień niepełnosprawności niż te w podobnej sytuacji w innym województwie. To wkrótce trzeba zmienić. Nowy system będzie mieć również nadzór centralny. Kiedy wejdą zmiany?

Według zapowiedzi członka rządu, rewolucja w systemie orzekania o niepełnosprawności ma na celu uproszczenie procedur, zwiększenie spójności orzeczeń oraz lepsze dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowe przepisy mają dać poczucie, że wreszcie ktoś dostrzega człowieka, a nie tylko jego dokumenty.

Nowy system orzekania o niepełnosprawności

Łukasz Krasoń podkreślił, że chciałby, aby nowy system powstał jeszcze w tej kadencji rządu, a jego wprowadzenie ma nastąpić "zdecydowanie szybciej niż później". Wiceminister zauważył, że istnieje wiele analiz i propozycji, które przygotowano przy wsparciu partnerów społecznych, a także wiele ciekawych rozwiązań działających za granicą.

Komfortowa sytuacja finansowa

Krasoń zaznaczył, że obecnie Polska znajduje się w dużo bardziej komfortowej sytuacji niż pięć, czy nawet dwa lata temu, przede wszystkim dzięki środkom z Unii Europejskiej. - Mówimy tutaj o setkach milionów złotych, które będziemy mogli już za chwilę przeznaczyć na wprowadzenie i wdrożenie nowego systemu orzecznictwa w Polsce - wyjaśnił.

Krytyka obecnego systemu

Wiceminister Krasoń skrytykował obecny system orzekania o niepełnosprawności, który określił jako niejednorodny i niespójny. - Obecnie mamy podział na zespoły wojewódzkie i powiatowe, co prowadzi do sytuacji, gdzie osoby z tą samą niepełnosprawnością, np. w województwie mazowieckim, otrzymują inny stopień niepełnosprawności niż osoby w podobnej sytuacji w województwie opolskim. To nie może tak wyglądać - podkreślił.

Centralizacja i funkcjonalność

Krasoń wskazał, że system powinien mieć bardziej scentralizowany nadzór przy pełnomocniku rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz być oparty na aspektach funkcjonalnych, które lepiej pozwalają określić indywidualne potrzeby danej osoby. - Celem jest znalezienie takich rozwiązań, które uproszczą system, "ale też dadzą ludziom poczucie, że wreszcie ktoś dostrzega człowieka" - dodał wiceminister.

Przedłużenie ważności orzeczeń

Warto zaznaczyć, że w orzecznictwie dotyczącym osób niepełnosprawnych już wprowadzono istotne zmiany. Przedłużono ważności orzeczeń o niepełnosprawności, których termin upłynął po 5 sierpnia 2023 r., oraz tych, których ważność przedłużono podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Te orzeczenia zachowają ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności lub nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne. Ważne będą także karty parkingowe do tego terminu.

Automatyczne przedłużenie świadczeń

Wraz z przedłużeniem ważności orzeczeń, automatycznie przedłuża się również wypłatę świadczeń rodzinnych (np. świadczenia pielęgnacyjnego), świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń lub dodatków na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej, na czas trwania ważności orzeczenia.