Rząd pracuje nad nowym świadczeniem, tzw. rentą wdowią, która będzie wsparciem finansowym dla wdów i wdowców po śmierci małżonka. Na jakim etapie są sejmowe prace? Jaka będzie wysokość świadczenia? Informacje znajdziesz w artykule.

Obecnie zbieg dwóch świadczeń wyklucza wypłatę jednego z nich

Sejm pracuje nad wprowadzeniem przepisów, które dotyczą zbiegu uprawnień do pobierania z tytułu bycia wdowcem renty rodzinnej/ renty wojskowej renty rodzinnej/ policyjnej renty rodzinnej/ renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi.

Zgodnie z obecnymi przepisami, jeśli występuje zbieg kilku świadczeń emerytalno-rentowych, obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Należy wybrać, na które świadczenie się decydujemy. W przeciwnym razie automatycznie zostanie nam wypłacone wyższe świadczenie. Wyjątek stanowi zbieg prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (z ubezpieczenia wypadkowego) oraz prawa do emerytury. Wówczas wypłaca się jedno świadczenie w połowie, a drugie w całości.

Według obecnych przepisów w razie śmierci małżonka można wybrać: własna emerytura albo 85 proc. emerytury zmarłego małżonka (renta rodzinna).

Renta wdowia. Zmiana przepisów i założenia projektu

Według projektowanych zmian w sytuacji gdy zostaje się wdową lub wdowcem w przypadku renty rodzinnej będzie można zachować świadczenie, które otrzymujemy (emeryturę czy rentę), i dodać do tego połowę przysługującej nam renty rodzinnej po zmarłym małżonku. Druga możliwość to pobieranie renty rodzinnej i dodanie do tego połowy wysokości swojego świadczenia.

Wobec tego renta wdowia to świadczenie przysługujące osobie uprawnionej plus renta rodzinna.

Jest jednak limit – maksymalna kwota pobieranych świadczeń nie będzie mogła przekroczyć trzykrotnej wartości przeciętnej emerytury w Polsce, która obecnie wynosi ok. 3500 zł brutto.

Renta wdowia. Kto może ją otrzymać?

Aby otrzymać rentę wdowią konieczne będzie spełnienie następujących warunków:

Ukończenie 50 lat lub niezdolność do pracy w ciągu najbliższych 5 lat od śmierci małżonkaWychowywanie dziecka, które jest uprawnione do otrzymania renty rodzinnej lub odpowiedzialność za dziecko, które jest niezdolne do samodzielnej egzystencji

Renta wdowia. Na jakim etapie są prace nad ustawą?

Projekt ustawy był czytany na posiedzeniu Sejmu 7 lutego 2024 r., po czym skierowano go do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Aktualnie projekt niestety utknął w sejmie ze względu na trwające prace nad obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawie są konieczne, aby wprowadzić rentę wdowią.

Zgodnie z projektem ustawa o rencie wdowiej miałaby wejść w życie 1 lipca 2024 r. Jednak ze względu na niskie zaawansowanie prowadzonych prac prawdopodobnie rząd przesunie termin wejścia w życie renty wdowiej i nowe przepisy wejdą w życie z opóźnieniem.

Jak zapowiedziała ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, renta wdowia może być wprowadzona jeszcze w tym roku w wariancie kroczącym. Oznacza to, że dochodzenie do docelowej kwoty świadczenia będzie odbywało się stopniowo (rok do roku). Przykładowo najpierw mogłoby to być przy wskaźniku 10-procentowym, a następnie wskaźnik byłby podnoszony, osiągając docelowe 50 proc. świadczenia po kilku latach.

Najnowsze zmiany w projekcie

W czasie wczorajszego (22.05.2024 r.) posiedzenia komisji sejmowej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało następujące zmiany w projekcie:

wnioski o rentę wdowią miałyby być składane tylko elektronicznie

  • określenie reguł, jak stosować nowe przepisy, gdy dana osoba ma prawo do renty rodzinnej oraz jeszcze do innych świadczeń emerytalno-rentowych i wskazanie, które z nich liczą się do ustawowego limitu świadczeń ustalonego jako trzykrotność przeciętnej emerytury
  • rozszerzenie katalogu uprawnień, do których będą stosowane przepisy o rencie wdowiej