Nie tylko "trzynastki" i "czternastki". O jakie pozostałe dodatki do emerytury mogą starać się osoby, które skończyły 65 lat? Jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? Kiedy wymagane są wnioski? Wyjaśniamy.

Dodatki do emerytury. Trzynasta emerytura

Trzynasta emerytura to dodatek, który jest wypłacamy w kwietniu i przysługuje wszystkim emerytom bez względu na wysokość ich emerytury. Kwota „trzynastki” to najniższa emerytura obowiązująca od 1 marca danego roku. W 2024 r. wynosiła 1620,67 zł netto.

Dodatki do emerytury. Czternasta emerytura

Czternasta emerytura będzie wypłacana w drugiej połowie roku – we wrześniu lub w październiku. To świadczenie przeznaczone dla seniorów, którzy mają niskie emerytury. „Czternastka” w 2024 r. wyniesie maksymalnie do 2650 zł brutto, czyli 2200 netto. Odliczane od niej będą podatek dochodowy (12 proc.) i składka zdrowotna (9 proc.).

W przypadku „czternastki” stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”. W związku z tym po przekroczeniu określonego progu świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane. W bieżącym roku próg wynosi 2900 brutto miesięcznie.

Dodatki do emerytury. Dodatek pielęgnacyjny

Ten dodatek jest przyznawany na wniosek emeryta (dla kobiet, które skończyły 60 lat, i mężczyzn po 65. roku życia). Aktualnie wynosi 330,07 zł. Aby go otrzymać, lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić w orzeczeniu, że osoba jest niezdolna do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W tym przypadku konieczne jest zaświadczenie o stanie zdrowia. W pierwszej kolejności lekarz prowadzący wystawia zaświadczenie (druk OL-9, który można pobrać ze strony www.zus.pl). Ważne, by dotrzymać terminu – zaświadczenie o stanie zdrowia lekarz musi wypełnić nie później niż miesiąc przed dniem składania wniosku o dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny do emerytury przysługuje wszystkim osobom, które ukończyły 75 lat. Wyjątkiem są seniorzy przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny dla seniorów jest wypłacany przez ZUS. Czymś innym jest zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje osobom 75+ i jest wypłacany przez gminę. Jeśli senior pobiera dodatek pielęgnacyjny, nie przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny.

Darmowe Leki 65+

Osoby, które skończyły 65 lat, mogą korzystać z programu darmowych leków. Receptę mogą wystawić lekarze i pielęgniarki, jeśli mają podpisaną umowę z NFZ. Aby otrzymać bezpłatny lek, lekarz lub pielęgniarka musi wypisać receptę S.

Warunkiem otrzymania recepty jest to, by lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku. Wiele leków jest obecnie w niektórych chorobach refundowanych, a w innych nie. Otrzymanie recepty na bezpłatny lek może być zależne np. od zaawansowania danej choroby lub innych chorób współistniejących.

Mama 4+

Świadczenie Mama 4+ jest przyznawane dla matek (lub ojców), które wychowywały czworo dzieci i z tego powodu nie mogły podjąć pracy lub z niej zrezygnowały. W tej sytuacji takie osoby nie nabyły prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa niż najniższa emerytura.
Wysokość świadczenia Mama 4+ wynosi tyle co najniższa emerytura, czyli 1790,96 zł brutto, a więc ok, 1406 zł na rękę. W przypadku gdy matka pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest corocznie waloryzowane.

Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.