Weszły ważne zmiany dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dotyczą one wyższych dofinansowań do czynszu za mieszkanie lub dom. W drugim kwartale tego roku mogą wynieść nawet do 3700 zł. Trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Od 2024 roku, w ramach programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!"-"Mieszkanie dla Absolwenta", absolwenci będą kwalifikować się do wsparcia mieszkaniowego na okres pięciu lat, czyli 60 miesięcy, zamiast dotychczasowych trzech lat, czyli 36 miesięcy. Dodatkowo PFRON 5 kwietnia ogłosił nowe, zwiększone kwoty dopłat, obowiązujące do 30 czerwca 2024 roku.

Wsparcie na wynajem: Jakie warunki trzeba spełnić?

Zgodnie z informacją przekazaną przez PFRON, wsparcie finansowe na wynajem mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością spełniająca jedno z poniższych kryteriów:

 • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym.
 • Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Ponadto osoba musi spełniać następujące warunki:

 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której podejmuje aktywność zawodową.
 • Złoży oświadczenie o aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Zmiany w dopłatach do czynszu

Osoby, które spełniają wyżej wymienione kryteria, mają możliwość składania wniosków elektronicznie wraz z wymaganymi załącznikami, takimi jak orzeczenie o stopniu niepełnosprawności czy dokument potwierdzający status absolwenta. Mogą to zrobić poprzez np. System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON.

Wsparcie finansowe jest udzielane na maksymalny okres 60 miesięcy i podlega stopniowemu zmniejszaniu się według następującego schematu:

 • W okresie od 1 do 24 miesiąca udzielane jest w wysokości 100% kosztów najmu, jednak nieprzekraczającej 100% miesięcznej maksymalnej kwoty dofinansowania dla określonej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.
 • W okresie od 25 do 42 miesiąca udzielane jest w wysokości 70% kosztów najmu, nieprzekraczającej jednak 70% miesięcznej maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.
 • W okresie od 43 do 60 miesiąca wsparcie wynosi 40% kosztów najmu, nieprzekraczającej jednak 40% miesięcznej maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania.

Kwoty dofinansowania do czynszu

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na portalu rynekzdrowia.pl, w II kwartale 2024 roku maksymalna kwota dofinansowania miesięcznego w ramach Programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" - "Mieszkanie dla absolwenta" różni się w zależności od województwa. Pierwsza kwota dotyczy osób poruszających się na wózku inwalidzkim, natomiast druga - pozostałych:

 • DOLNOŚLĄSKIE, m. Wrocław: 3.450,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.542,00 zł (pozostałe osoby),
 • KUJAWSKO-POMORSKIE, m. Bydgoszcz: 2.727,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.009 zł (pozostałe osoby),
 • LUBELSKIE, m. Lublin: 2.577,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 1.899,00 zł (pozostałe osoby),
 • LUBUSKIE, m. Gorzów Wielkopolski: 2.928,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.158,00 zł (pozostałe osoby),
 • LUBUSKIE, Zielona Góra: 2.928,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.158,00 zł (pozostałe osoby),
 • ŁÓDZKIE, m. Łódź: 2.335,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 1.721,00 zł (pozostałe osoby),
 • MAŁOPOLSKIE, m. Kraków: 3.022,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.227,00 zł (pozostałe osoby),
 • MAZOWIECKIE, m. Warszawa: 3.653,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.692,00 zł (pozostałe osoby),
 • OPOLSKIE, m. Opole: 2.470,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 1.820,00 zł (pozostałe osoby),
 • PODKARPACKIE, m. Rzeszów: 2.734,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.015,00 zł (pozostałe osoby),
 • PODLASKIE, m. Białystok: 2.850,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.100,00 zł (pozostałe osoby),
 • POMORSKIE, m. Gdańsk: 3.390,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.498,00 zł (pozostałe osoby),
 • ŚLĄSKIE, m. Katowice: 2.790,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.056,00 zł (pozostałe osoby),
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE, m. Kielce: 2.579,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 1.900,00 zł (pozostałe osoby),
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE, m. Olsztyn: 3.709,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.733,00 zł (pozostałe osoby),
 • WIELKOPOLSKIE, m. Poznań: 3.289,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 2.367,00 zł (pozostałe osoby),
 • ZACHODNIOPOMORSKIE, m. Szczecin: 2.316,00 zł (osoby poruszające się na wózku inwalidzkim) oraz 1.706,00 zł (pozostałe osoby).

Wartości te obowiązują do 30 czerwca 2024 roku.