Powszechny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Kwotę comiesięcznego świadczenia można zwiększyć, kiedy osiągnie się już wiek emerytalny. W tekście wyjaśniamy o co chodzi i wyszczególniamy wszystkie czynniki, od których zależy wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS.

Masz jeszcze siłę pracować? Naprawdę warto

Po kilkudziesięciu latach czasami naprawdę ciężkiej pracy z utęsknieniem wyczekuje się momentu, w którym można przejść na emeryturę. To zupełnie zrozumiałe. Niektórzy jednak w wieku 60 lub 65 lat wciąż są pełni wigoru i sił do pracy. W takich przypadkach warto odłożyć moment odejścia na emeryturę.

Jak informuje ZUS, jeden rok pracy więcej to a 10-15 proc. większa emerytura. W perspektywie kilku dodatkowych lat pracy świadczenie może zostać nawet podwojone.

Emerytura z ZUS. Od czego zależy jej wysokość?

Wysokość emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w Polsce zależy od kilku kluczowych czynników:

Składki na ubezpieczenie emerytalne: Emerytura jest obliczana na podstawie składek wpłaconych na indywidualne konto ubezpieczonego w ZUS. Większa suma wpłaconych składek zazwyczaj przekłada się na wyższą emeryturę.
Okres ubezpieczenia: Dłuższy okres płacenia składek emerytalnych (lata pracy) zwiększa podstawę do obliczenia emerytury. Okresy składkowe i nieskładkowe (np. urlop wychowawczy, studia) sumują się do stażu pracy.
Wartość kapitału początkowego: Dla osób, które rozpoczęły pracę przed 1999 r., do obliczenia emerytury uwzględnia się tzw. kapitał początkowy. Jest to kwota wyliczona na podstawie dotychczasowych zarobków i stażu pracy do końca 1998 r., przeliczona na współczesną wartość pieniądza.
Wskaźnik waloryzacji: Składki emerytalne są waloryzowane, czyli co roku ich wartość jest korygowana o wskaźnik inflacji i realnego wzrostu płac, co ma na celu zachowanie realnej wartości składek w czasie.
Średnia długość przewidywanego okresu pobierania emerytury: Przy obliczaniu emerytury stosuje się tzw. "wskaźnik demograficzny", który uwzględnia średnią długość życia. Oznacza to, że przy dłuższym przewidywanym okresie pobierania emerytury, miesięczne świadczenie może być niższe, by suma wypłat przez przewidywany okres była proporcjonalna do zgromadzonych środków.
Decyzja o wieku emerytalnym: Im później zdecyduje się przejść na emeryturę (po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego), tym emerytura może być wyższa, ponieważ okres, w którym świadczenie będzie wypłacane, jest krótszy, a zgromadzone środki są podzielone na mniejszą liczbę wypłat.