1 marca ZUS zacznie wypłacać pierwsze emerytury i renty po waloryzacji. Im wyższe świadczenie otrzymywał emeryt lub rencista, tym więcej także będzie dostawać od marca. Waloryzacja jest procentowa, świadczenia wzrosną o 12,12 proc.

Od 1 marca nastąpi kolejna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Proces ten zostanie przeprowadzony automatycznie przez ZUS, co oznacza, że nie trzeba składać żadnych dodatkowych dokumentów czy wniosków. W tym roku podwyżki świadczeń będą dokonywane wyłącznie w sposób procentowy. Kwota brutto świadczenia, ustalona na 29 lutego 2024 roku, zostanie pomnożona przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 112,12 proc.

Wartość świadczenia, które przysługiwało na koniec lutego danego roku, jest mnożona przez wskaźnik waloryzacji. Ten wskaźnik zależy od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów z poprzedniego roku, zwiększonej o co najmniej 20 procent rzeczywistego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

Co podlega waloryzacji? Nie tylko emerytury

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych waloryzacji podlegają świadczenia długoterminowe, obejmujące emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Dodatkowo waloryzacji podlegają także dodatki do tych świadczeń, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Opisane zasady podwyżek obejmują między innymi:

  • emerytury i renty (w tym szkoleniowe i rodzinne) z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • emerytury i renty rolnicze,
  • emerytury i renty wojskowe,
  • emerytury i renty policyjne (dla funkcjonariuszy służb),
  • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • okresowe emerytury kapitałowe.

Minimalne świadczenia. Jakie kwoty od 1 marca?

Waloryzacja będzie obejmować także dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych, takie jak dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. Ponadto wpłynie ona na wzrost minimalnych kwot emerytur i rent. Od 1 marca minimalne kwoty świadczeń będą wynosić:

  • 1780,96 zł - dla najniższej emerytury, renty rodzinnej oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 1335,72 zł - dla najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Powiadomienie o nowej kwocie świadczenia

Każdy emeryt i rencista, który był uprawniony do otrzymania świadczenia z ZUS na 29 lutego, otrzyma powiadomienie o nowej wysokości swojej emerytury lub renty. Wysyłka decyzji dotyczących waloryzacji rozpocznie się najwcześniej w kwietniu. Wraz z decyzjami waloryzacyjnymi, ZUS wyśle także decyzje dotyczące przyznania tzw. trzynastej emerytury.

Informacje o planowanej waloryzacji będą dostępne wcześniej na indywidualnych kontach emerytalnych w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Czy trzeba składać wniosek?

Świadczenia zostaną automatycznie poddane waloryzacji, więc nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków.