ZUS, OFE, PPK, IKE, IKZE – w tych skrótach nietrudno się pogubić, a wszystkie dotyczą tego samego obszaru – zabezpieczenia finansowego na czas emerytury. W ostatnim czasie dołączył do nich jeszcze jeden skrót – OIPE. To Ogólnoeuropejski Inwestycyjny Produkt Emerytalny znany także jako "europejska emerytura".

Im wcześniej pomyślimy o oszczędzaniu na emeryturę tym lepiej. Od września 2023 roku mamy kolejną możliwość odkładania na emeryturę – to nowy program potocznie nazywany europejską emeryturą. Na czym polega OIPE i do kogo jest skierowany?

Co to jest emerytura europejska?

Emerytura europejska (ang. PEPP) oznacza Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE). Jest to europejski produkt emerytalny nadzorowany przez organy krajowe oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Celem OIPE jest zapewnienie dodatkowego dochodu na starość, obok emerytury państwowej oraz państwowych dodatkowych filarów.

Jak działa OIPE?

OIPE działa na podobnych zasadach jak istniejący już w Polsce IKZE. Przystąpienie do OIPE jest dobrowolne i polega na dokonywaniu wpłat na indywidualne subkonto, gdzie następnie firma inwestycyjna zajmuje się inwestowaniem zgromadzonych środków.

Z OIPE może skorzystać każdy mieszkaniec Unii Europejskiej. Jedną z największych zalet europejskiej emerytury jest możliwość gromadzenia oszczędności w walucie euro (wpłaty i wypłaty w polskiej walucie również są możliwe). Daje też dużą wygodę, gdy chcemy przeprowadzić się do innego kraju – w takim przypadku nadal istnieje możliwość kontynuowania wpłat z zagranicy.

Europejska emerytura. Warunki OIPE

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny jest produktem indywidualnym skierowanym do każdej osoby fizycznej mieszkającej w Unii Europejskiej. OIPE nie jest związane z zatrudnieniem, co oznacza, że także osoby bezrobotne, przebywające na urlopie macierzyńskim lub studenci mogą z niego korzystać.

Do OIPE może dołączyć każda osoba, która ukończyła 15. rok życia. Umowy z OIPE nie może jednak zawrzeć osoba, która ma już nadane uprawnienia emerytalne i która skończyła 55 lat.

Wpłat na OIPE możemy dokonywać w dowolnym czasie, ale istnieje roczny limit, którego nie można przekroczyć. To 23 472 zł, czyli trzykrotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok.

Umowę o prowadzenie OIPE możemy zawrzeć z bankiem, funduszem inwestycyjnym, towarzystwem emerytalnym, firmami zarządzającymi aktywami lub innymi firmami zarządzającymi funduszami.

Czy można wypłacić pieniądze z OIPE?

Środki zgromadzone w ramach OIPE można wypłacić po osiągnięciu 60. roku życia lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i skończeniu 55 lat. By skorzystać z korzystnej wypłaty środków należy spełnić dodatkowo dwa warunki: dokonywać wpłaty na subkonto OIPE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych i dokonać ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty. W OIPE istnieje również możliwość wcześniejszego wypłacenia środków jednak wówczas trzeba się liczyć z koniecznością zapłacenia podatku.

OIPE a dziedziczenie

OIPE umożliwia także dziedziczenie środków zgromadzonych na subkoncie. Osoba, która zdecyduje się na przystąpienie do Ogólnoeuropejskiego Inwestycyjnego Produktu Emerytalnego może wskazać jedną lub więcej osób, którym po jego śmierci, zostaną wypłacone środki. W przypadku małżeństw, które mają wspólnotę majątkową pieniądze gromadzone na subkoncie stanowią wspólny majątek małżonków.