W przypadku braku rozliczenia ZUS może zmniejszyć lub zawiesić świadczenie, a nawet żądać zwrotu wcześniejszych wypłat. Kto nie musi przedstawiać ZUS dokumentów o osiągniętych dochodach? Jakie są progi dorabiania? Dowiesz się z artykułu.

Osoby, które pobierają renty lub wcześniejsze emerytury i równocześnie dorabiają do swoich świadczeń, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach, jakie osiągnęły w ubiegłym roku (2023). Należy to zrobić do 29 lutego 2024 r.

Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa oddziału ZUS w woj. lubuskim, podkreśla, że obowiązek informowania o zarobkach nie dotyczy osób, które mają już ustaloną emeryturę powszechną (60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn). Te osoby mogą dorabiać do swoich świadczeń bez ograniczeń mówi Agata Muchowska.

Ważne

– Jeśli ktoś wcześniej przechodzi na emeryturę (mniej niż 60 lat u kobiet i 65 lat u mężczyzn – przyp. red.) lub otrzymuje rentę, to dodatkowe zarobki mogą spowodować zmniejszenie, a nawet zawieszenie świadczenia (wypłata zostanie wznowiona, kiedy przychód będzie mniejszy), dlatego tak ważne jest, aby dokumenty z informacją, jakie przychody były osiągnięte w 2023 r., dotarły do ZUS do 29 lutego) – wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

Dorabianie do emerytury lub renty. Progi

W przypadku gdy miesięczny dochód dorobienia do emerytury lub renty przekroczy próg 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie obniżone, natomiast przekroczenie 130 proc. spowoduje zawieszenie wypłacania świadczenia.

Których przychodów dotyczą limity dorabiania do emerytury lub renty?

– Te limity ustala się w oparciu o wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które co trzy miesiące podaje prezes GUS – mówi Agata Muchowska, rzeczniczka prasowa oddziału ZUS w Zielonej Górze. – Limity dotyczą przychodów zarówno z umów o pracę, jak i umów zlecenia, umowy o dzieło, a także przychodów z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej czy służby w tzw. mundurówce – informuje rzeczniczka ZUS.

Informacja o przychodach jest potrzebna do wypłacania świadczenia emerytalnego lub renty. Świadczenie może zostać rozliczone miesięcznie lub rocznie. To ważne, bo w przypadku gdy ZUS nie otrzyma tych informacji, może zawiesić wypłatę świadczenia, a także zażądać zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Kto jest zwolniony z przedstawienia dochodów w ZUS?

Poza emerytami, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, z ZUS nie muszą się rozliczać również inwalidzi pobierający świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz osoby, które pobierają renty przysługujące po nich, a także uczniowie i studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a są zatrudnieni na umowie zlecenie lub umowie agencyjnej.