Emeryturę z KRUS pobierają osoby, które prowadzą gospodarstwa rolne. Czy rolnicy mogą przejść na wcześniejszą emeryturę, podobnie jak niektóre inne zawody? Ile wynosi wiek emerytalny dla rolników? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w tekście, podobnie jak szczegóły dotyczące działania KRUS.

KRUS. Szczegóły dotyczące instytucji

KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) to instytucja ubezpieczeniowa, zajmująca się świadczeniem usług z zakresu ubezpieczeń społecznych dla rolników, a także ich rodzin. KRUS utworzono, by rolnicy wraz z rodzinami mieli zapewnioną ochronę społeczną, podobną do tej, jaką otrzymują z ZUS zatrudnieni na umowie o pracę.

KRUS oferuje różne rodzaje ubezpieczeń, w tym:

  • Ubezpieczenie zdrowotne: zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej dla rolników i ich rodzin.
  • Ubezpieczenie emerytalno-rentowe: oferuje świadczenia emerytalne i rentowe dla rolników, którzy spełniają określone kryteria, takie jak odpowiedni wiek i okres ubezpieczenia.
  • Ubezpieczenie wypadkowe: zapewnia ochronę w przypadku wypadków przy pracy rolniczej lub chorób zawodowych.

KRUS jest finansowana głównie z budżetu państwa oraz ze składek ubezpieczeniowych płaconych przez rolników. Składki te są obliczane na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego i dochodów rolnika.

Dodatkowo, KRUS prowadzi działania prewencyjne mające na celu zmniejszenie ryzyka wypadków w rolnictwie, poprzez edukację i promocję bezpiecznych praktyk pracy w gospodarstwach rolnych.

KRUS ma również za zadanie realizację zadań związanych z obsługą świadczeń rodzinnych dla rolników, takich jak zasiłek rodzinny czy świadczenie wychowawcze.

KRUS. Wiek emerytalny

Rolników obowiązuje taki sam wiek emerytalny jak osoby, którym świadczenie wypłaca ZUS. Tak więc w przypadku mężczyzn jest to 65 lat, w przypadku kobiet 60 lat. Staż pracy musi wynosić minimum 25 lat.

Wcześniejsza emerytura

Mogą na nią liczyć te osoby, które do 31 grudnia 2017 r. spełniały trzy następujące warunki. Pierwszy to osiągnięcie wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni). Drugi to przynajmniej 30 lat podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, a trzeci to zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Jakie dokumenty niezbędne?

Złożenie wniosku o emeryturę (formularz KRUS SR-20). Dodatkowo, urzędnicy w KRUS mogą poprosić o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS SR-21A) lub unijnego formularza E-207.

Czytaj też: 1.602,86 zł albo 1.780,96 zł świadczenia z KRUS od 1 marca 2024