Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostaje podwyższona z 500 zł miesięcznie do 800 zł miesięcznie za dziecko. To efekt nowelizacji Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Czy w związku ze zmianą stawki będą wyrównania świadczenia? Kiedy i w jaki sposób należy złożyć wniosek na 800 plus?

Świadczenie wychowawcze 800 plus zastępuje 500 plus

Zgodnie z ideą zawartą w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych". Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus zmienia się w 800 plus.

Wyrównanie świadczenia: Tylko za rok 2024!

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze zostaje podwyższone do kwoty 800 zł miesięczne na dziecko, o czym uprawnieni zostaną poinformowani.

ZUS powinien poinformować każdą uposażoną osobę o zmianie wysokości świadczenia. Jednak w przypadku braku takiej informacji wypłata świadczenia nie zostaje wstrzymana. Nie należy się również denerwować, jeśli świadczenie w zmienionej kwocie nie pojawia się na koncie beneficjenta już w styczniu, ponieważ zgodnie z nowelizacją Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pierwsza podwyższana wypłata następuję do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. – tłumaczy w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl Michał Łyszczarz, ekspert z zakresu prawa pracy i pomocy społecznej.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie 800 plus?

Wnioski o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku, a prawo do tego świadczenia ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, jednak aby było one wypłacone od początku tego okresu, rodzic musi złożyć wniosek do końca czerwca danego roku. Jeśli spóźnił się i przekaże dokumenty dopiero po 30 czerwca, to świadczenie otrzyma już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Wyjątek stanowią rodzice nowo narodzonych dzieci, którzy mają trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeżeli zrobią to w ciągu trzech miesięcy od dnia narodzin swojej pociechy, to otrzymają świadczenie z wyrównaniem. Zasada trzech miesięcy dotyczy również przypadku objęcia dziecka opieką, przysposobienia lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

W jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie 800 plus?

Przewidziane są cztery proste sposoby złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze 800 plus. Rodzice mogą:

  • złożyć wniosek przez platformę PUE ZUS,
  • skorzystać z portalu Emp@tia,
  • przedłożyć dokumenty przez bankowość internetową,
  • złożyć wniosek za jej pośrednictwem aplikacji mZUS.

W 2024 r. wniosek o 800 plus na nowy okres rozliczeniowy będzie można składać już od 1 lutego.Rodzice, którzy nie złożą takiego dokumentu nie otrzymają 800 zł na dziecko.