Trwa nabór wniosków na świadczenie wychowawcze 800 plus. Procedura wymaga ponawiania zgłoszenia w związku z każdym kolejnym okresem świadczeniowym. Zdaniem eksperta to niepotrzebne. W jaki sposób można uprościć procedurę? Czy będą zmiany w zasadach składania wniosków?

800 plus: Trwa nabór wniosków

Od 1 lutego 2024 r. można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy programu 800 plus. Trwa on od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Rodzice, którzy nie złożą takiego dokumentu, nie otrzymają świadczenia.

Od chwili wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która jest podstawą dla przyznawania świadczeń, a więc od kwietnia 2016 roku, ewoluował zarówno zakres uprawnienia do świadczenia, bo przecież początkowo prawo do świadczenia na pierwsze dziecko obwarowane było kryterium dochodowym, jak i procedura jego przyznawania. Dziś, kiedy przyznanie świadczenia wypłacanego przez ZUS nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, wystarczy złożyć drogą elektroniczną prosty wniosek, przy czym można tu skorzystać nawet z aplikacji do bankowości elektronicznej, a pieniądze trafią na wskazane konto – mówi w rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl dr Patryk Kuzior, adiunkt w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

W jaki sposób złożyć wniosek o świadczenie 800 plus?

Przewidziane są cztery proste sposoby złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze 800 plus. Rodzice mogą:

  • złożyć wniosek przez platformę PUE ZUS,
  • skorzystać z portalu Emp@tia,
  • przedłożyć dokumenty przez bankowość internetową,
  • złożyć wniosek za jej pośrednictwem aplikacji mZUS.

Ekspert: "Procedurę można jeszcze bardziej uprościć"

Zdaniem dr Patryka Kuziora procedurę naboru wniosków na to świadczenie można jeszcze bardziej uprościć.

Na pozór wydaje się więc, że cały proces został mocno uproszczony, a procedurę tę można pokazywać jako wzór cyfryzacji państwa. W rzeczywistości nadal istnieje jednak potencjał do dalszego upraszczania tego procesu, tym samym do oszczędzania pieniędzy podatników i innego ważnego zasobu, jakim jest czas obywateli. Trzeba bowiem zadać sobie pytanie, skoro otrzymanie świadczenia nie wymaga spełniania żadnych warunków, to po co konieczność ponawiania wniosku, zwłaszcza, że przecież państwo dysponuje danymi umożliwiającymi ustalenie kto wychowuje dziecko? Technicznie problem jest do rozwiązania, zwłaszcza, że są państwa, w których obywatele bezwarunkowe świadczenia otrzymują bez składania specjalnego wniosku. Skoro obecna większość rządząca zamierza utrzymać świadczenie a jednocześnie deklaruje działania na rzecz dalszej cyfryzacji państwa, warto pomyśleć nad zniesieniem obowiązku ponawiania wniosku o świadczenie każdego roku, zwłaszcza, że zdarzają się przypadki, gdy ktoś po prostu zapomni złożyć wniosek, co potem skutkuje wstrzymaniem świadczenia – uważa dr Kuzior.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 800 plus?

Przepisy wskazują, że prawo do tego świadczenia mają zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 1 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Art. 4 wspomnianej ustawy wskazuje, że świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej,
  • rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.