800+ zastąpi 500+ już od dnia 1 stycznia 2024 roku. Świadczenie wychowawcze zostanie podwyższone automatycznie, a rodzice i opiekunowie otrzymają na konto wyższe niż dotychczas środki na utrzymanie dziecka. Czy trzeba składać wniosek o podwyższenie świadczenia? Jak wygląda harmonogram wypłat świadczenia? Jak sprawdzić kiedy świadczenie zostanie wypłacone? W jakiej formie jest ono wypłacane? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy poniżej.

800+ - świadczenie wychowawcze od 2024 roku

Wraz z nadejściem 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego dla rodziców i opiekunów wzrośnie z 500 zł do 800 zł.

Kwota przysługująca za cały okres świadczeniowy ulegnie podwyższeniu:

 • w przypadku jednego dziecka o kwotę 3.600 zł,
 • w przypadku dwojga dzieci o kwotę 7.200 zł,
 • w przypadku trojga dzieci o kwotę 10.800 zł.

800+ - czy trzeba składać wniosek?

Nie trzeba składać wniosku, by otrzymać świadczenie wychowawcze w nowej wysokości. ZUS automatycznie podniesie jego wysokość do 800 zł. Po dniu 1 stycznia 2024 roku rodzice i opiekunowie otrzymają wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 800 zł. Aktualnie program 800+ przewidziany jest do dnia 31 maja 2024 roku.

Pozostałe zasady wsparcia dla rodzin pozostają bez zmian. Już 1 lutego 2024 roku zostanie otwarty nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na kolejny okres. Będzie on trwał od 1 czerwca 2024 roku do 31 maja 2025 roku.

800+ - harmonogram wypłat

W ubiegłym roku każdy uprawniony otrzymał stały termin wypłaty świadczenia wychowawczego. Termin wypłaty przydzielono automatycznie i losowo. Ma on obowiązywać do końca okresu, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze. Terminy wypłaty 800+ będą więc takie same, jak w przypadku 500+.

Poniżej przedstawiamy harmonogram wypłat 800+ w styczniu 2024 roku:

 • 2 stycznia (wtorek)
 • 4 stycznia (czwartek)
 • 7 stycznia (niedziela, wypłata nastąpi więc w piątek 5 stycznia)
 • 9 stycznia (wtorek)
 • 12 stycznia (piątek)
 • 14 stycznia (niedziela, wypłata nastąpi więc w piątek 12 stycznia)
 • 16 stycznia (wtorek)
 • 18 stycznia (czwartek)
 • 20 stycznia (sobota, wypłata nastąpi więc w piątek 19 stycznia)
 • 22 stycznia (poniedziałek)

W sytuacji, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki zostaną przekazane w poprzedzający dzień roboczy.

800+ - jak sprawdzić kiedy świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone?

Rodzice i opiekunowie, którym przysługuje świadczenie wychowawcze, z łatwością mogą sprawdzić kiedy zostanie ono wypłacone. Wystarczy zalogować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS i wybrać zakładkę Świadczeniobiorca.

800+ - w jakiej formie wypłacane jest świadczenie wychowawcze?

Obecnie wypłata świadczenia wychowawczego odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany przez uprawnionego numer rachunku bankowego.

Podsumowanie

Od dnia 1 stycznia 2024 roku kwota świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 zł do 800 zł. Nie jest konieczne złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w nowej wysokości – ZUS podniesie je automatycznie. Harmonogram wypłat 800+ będzie stały dla każdej osoby uprawnionej, podobnie jak w przypadku 500+.