Już w tym miesiącu emeryci i renciści, których świadczenia nie przekraczają 2000 zł, otrzymają jednorazowy dodatek. W zależności od kwoty pobieranej emerytury lub renty wyniesie on od 50 do 400 zł.
Osoby pobierające emerytury, renty lub inne świadczenia wypłacane przez organy emerytalne i rentowe w marcu 2016 r. otrzymają bardzo niewielką podwyżkę swoich świadczeń. Niejako w zamian za to niektórzy z nich mogą liczyć na jednorazowy dodatek pieniężny. Otrzymają go ci, których świadczenie nie przekracza 2000 zł.
Uprawnia każde świadczenie...