Rozmawiałam ze znajomą, która od kilku lat jest na zasiłku przedemerytalnym. Twierdzi, że nadal pracuje i zarabia bez żadnych ograniczeń – pisze pani Zofia. – Czy to możliwe, że można brać świadczenie z ZUS i zarabiać dowolne sumy.
Dorabianie jest możliwe, ale tylko do pewnej kwoty. Inaczej pobierane świadczenie będzie zmniejszone lub zawieszone. Obowiązują tu podobne zasady, jakie dotyczą dorabiania do emerytur. Świadczenie przedemerytalne zostaje całkowicie zawieszone, gdy miesięczny zarobek przekracza 2729,90 zł, zaś zmniejszane, gdy osiąga on miesięcznie 975 zł. Chyba że sąsiadka pani Zofii dorabia na umowę o dzieło, pracując w innej firmie niż ta, z której odeszła na zasiłek bądź na podstawie umowy agencyjnej. Wtedy rzeczywiście może zarabiać każdą kwotę. Zgodnie bowiem z przepisami limity zarobków dotyczą pracy podlegającej obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a od dzieła zazwyczaj składek się nie odprowadza.
Reklama

Reklama
Z tym, że niewiele osób może liczyć na 1029,86 zł comiesięcznego zasiłku przedemerytalnego. Na to świadczenie można przejść, jeśli straciło się pracę w wyniku bankructwa lub likwidacji firmy i spełnia się określone warunki. Podstawowe z nich to wiek i staż pracy. W dniu zakończenia zatrudnienia kobiety muszą mieć ukończone 56 lat, mężczyźni 61 lat, natomiast staż pracy wynosi dla kobiet 20 lat, zaś dla mężczyzn 25 lat. Warunek ukończenia określonego wieku w dniu ustania zatrudnienia można obejść, jeżeli ma się duży staż pracy wynoszący 31 grudnia roku poprzedzającego zwolnienie co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.
Kolejną grupą mającą szansę na zasiłek są osoby zwolnione z pracy, ale pod warunkiem przepracowania 30 lat i ukończenia 55 lat (kobiety) lub 35 lat pracy i 60 lat (mężczyźni). Wiek nie jest istotny, jeżeli staż pracy przekracza 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni).
Świadczenie emerytalne może trafić także do osób, które prowadziły własną działalność gospodarczą przez co najmniej dwa lata, a zakończyła się ona ogłoszeniem upadłości. Warunki, jakie musi spełnić kobieta, to wiek – 56 lat i 20 lat stażu, a mężczyzna – 61 lat i 25 lat stażu pracy.
Ostatnią grupą, która może liczyć na zasiłek przedemerytalny, są renciści, którzy stracili prawo do renty pobieranej co najmniej od 5 lat. W tym przypadku kobiety muszą mieć ukończone 55 lat i 20 lat stażu pracy, a mężczyźni 60 lat i 25 lat stażu pracy.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 170). Art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 748).