Na podstawie nowych przepisów wszystkie instytucje publiczne będą zaangażowane w kształtowanie sytuacji osób starszych w Polsce. Posłowie chcą, aby monitorowanie objęło m.in. finanse, warunki mieszkaniowe, aktywność zawodową, sytuację rodzinną oraz strukturę gospodarstw domowych. Będzie badana także sytuacja osób niepełnosprawnych, ich aktywność społeczna i obywatelska, sportowa i rekreacyjna. Poddany ocenie zostanie poziom usług socjalnych a także równe traktowanie i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek oraz realizację polityki senioralnej.

– Projekt ustawy jest wzorowany na rozwiązaniach zachodnich, gdzie polityka senioralna ma długą tradycję. Przygotowany dokument to efekt prac komisji, która ponad podziałami partyjnymi uznała za niezbędne przyjęcie takich rozwiązań – wyjaśnia Michał Szczerba, poseł PO przewodniczący sejmowej komisji polityki senioralnej.

– Chcemy, żeby ustawa była uchwalona na pierwszym posiedzeniu we wrześniu, aby Senat miał możliwość przyjęcia jej jeszcze przed końcem tej kadencji – dodaje.

Autorzy projektu zwracają uwagę, że tego typu badanie umożliwi również ocenę sytuacji demograficznej społeczeństwa. Ułatwi przygotowanie prognoz na kolejne lata oraz implikacje zmian demograficznych dla polityki państwa.

Równocześnie będzie monitorowany stan zdrowia seniorów i jego uwarunkowania oraz jakość życia związana ze zdrowiem, w tym dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Przy czym odpowiedzialność za przygotowanie zbiorczej informacji spadnie na ministra pracy i polityki społecznej.

Takie rozwiązanie ustawowe chwali Alina Gucma, przewodnicząca Zarządu Okręgowego w Lublinie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, wiceprzewodnicząca Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin.

– Dobrze się stało, że rząd na bieżąco będzie monitorować sytuację emerytów. Do tej pory przy różnego rodzaju ocenach sytuacji finansowej seniorów najczęściej korzystano z badań GUS. A te niestety miały jedną poważną wadę, bowiem przeważnie były sprzed kilku lat. Nie można więc było na bieżąco sprawdzać tego, co się dzieje z osobami na emeryturze. Nowe rozwiązania prawne były też tworzone na podstawie nieaktualnych badań naukowych – wyjaśnia Alina Gucma.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Etap legislacyjny

Projekt komisyjny czeka na pierwsze czytanie