Faktycznie, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wieku 60+ wzrosła o 24 tys. w ciągu dwóch lat po wprowadzeniu reformy emerytalnej. Ale to nic dziwnego, biorąc pod uwagę znaczący wzrost liczby seniorów aktywnych na rynku pracy. Według danych BAEL był to wzrost rzędu 170 tys. w grupie wiekowej 60–69 lat w okresie IV kw. 2012 r. (czyli tuż przed podwyższeniem wieku emerytalnego) – IV kw. 2014 r. Dane BAEL pokazują zresztą, że w tym czasie liczba bezrobotnych w tej grupie wiekowej wzrosła zaledwie o 2,4 tys. – dziesięciokrotnie mniej, niż wynika z danych o bezrobociu rejestrowanym!
Co z kolei mówią statystyki o zatrudnieniu seniorów? Między IV kw. 2012 r. a IV kw. 2014 r. liczba pracujących w grupie wiekowej 60–69 lat zwiększyła się o 163 tys., czyli o ponad 20 proc. Stopa bezrobocia dla grupy wiekowej 60–64 lat obniżyła się w tym samym czasie z 6,1 proc. do 5,3 proc. (brak danych o stopie bezrobocia w grupie 65–69). Czyli w ciągu dwóch lat po wprowadzeniu reformy emerytalnej bezrobocie wśród seniorów spadło, a zatrudnienie wzrosło – zupełnie na odwrót, niż wynikałoby to z tekstu.