O ponowne wyliczenie świadczenia taka osoba może się ubiegać wtedy, gdy odnalazła dane o zarobkach sprzed decyzji ZUS. Muszą być one jednak wyższe od uwzględnionych wcześniej w podstawie wymiaru.
Najkorzystniejsze zasady przeliczenia emerytury przeznaczone są dla osób, które po jej przyznaniu kontynuowały działalność zarobkową i uzyskiwały wysokie zarobki. Osoby te mogą ubiegać się o przeliczenie całości świadczenia od nowej kwoty bazowej. Pozwala im to podwyższyć swoją emeryturę, czasami o znaczną kwotę. Pisaliśmy o tym szczegółowo w nr. 59 Ubezpieczeń i Świadczeń z 26 marca, s. D2.
Emeryci, który po przyznaniu świadczenia nie pozostawali w zatrudnieniu, nie mogą skorzystać z tak preferencyjnych rozwiązań. Mają jednak inne możliwości przeliczenia emerytury. Jedna z nich pozwala na przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia od zarobków z innych lat niż te przyjęte do ustalenia podstawy.