Od 1 maja obowiązuje ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 552). Na jej podstawie prawo do przeliczenia świadczeń mają emeryci, którzy nadal są aktywni zawodowo, oraz osoby mające ustalony kapitał początkowy za pracę przed 1999 r. Nowe rozwiązania wzbudzają wiele wątpliwości. Na pytania zadane przez czytelników DGP w czasie dyżuru telefonicznego odpowiada Dariusz Noszczak, naczelnik Wydziału Normatywnego w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali ZUS.

DYŻUR EKSPERTA
Jestem zainteresowany skorzystaniem z nowych przepisów obowiązujących od 1 maja 2015 r. Jaki druk mam wypełnić, żeby ZUS zajął się moją sprawą?

Będą wyższe emerytury dla urodzonych po 1948 r. z 25-letnim stażem pracy? Posłowie za zmianami >>>

Może pan skorzystać z gotowego druku wniosku o przeliczenie emerytury, który jest dostępny w salach obsługi klientów jednostek terenowych ZUS oraz w serwisie internetowym ZUS. W zależności od tego, z którego przepisu nowelizacji chciałby pan skorzystać, należy zakreślić jeden z wariantów przeliczenia lub wypełnić rubrykę określoną jako ,,inne”, w której należy wpisać swoje żądanie dotyczące sposobu przeliczenia emerytury. Osoby, które nie mają jeszcze przyznanej emerytury, wniosek o przeliczenie kapitału początkowego mogą zgłosić na formularzu ZUS Kp-3. Zarówno wniosek w sprawie przeliczenia emerytury, jak i w sprawie przeliczenia kapitału początkowego, można też przygotować samemu na zwykłej kartce papieru. W takim przypadku konieczne jest wpisanie danych osobowych, numeru emerytury lub decyzji o przyznaniu kapitału początkowego a także określenie, z jakiej zmiany wprowadzonej nowelizacją z 5 marca 2015 r. ubezpieczony pragnie skorzystać. Taki wniosek też zostanie rozpatrzony.
Ile czasu będę musiała czekać na rozpatrzenie mojego wniosku o przeliczenie emerytury z zastosowaniem nowych regulacji?
Zgodnie z przepisami ZUS ma 60 dni na wydanie decyzji od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności mającej wpływ na ustalenie wysokości świadczenia. Jedynie wtedy, gdy ZUS stosuje nowe regulacje, rozpatrując wniosek o przyznanie emerytury, ustawowy czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi 30 dni.
W 1998 r. przeszłam na emeryturę. Czy mogę wystąpić o przeliczenie emerytury z przyjęciem lat urlopu wychowawczego jako okresów składkowych?

Zmiany w emeryturach 2015: Wyższe świadczenia z ZUS za opiekę nad dziećmi >>>

Okres opieki nad dzieckiem (w tym również okres urlopu wychowawczego) nadal jest okresem nieskładkowym. Od 1 maja 2015 r. przy ustalaniu kapitału początkowego uwzględniany jest jednak wskaźnikiem 1,3 proc. podstawy wymiaru, a nie tak jak dotychczas – wskaźnikiem 0,7 proc. Jednak nowe, korzystniejsze możliwości uwzględnienia okresów opieki nad dzieckiem zostały ograniczone wyłącznie do osób mających ustalony kapitał początkowy lub prawo do emerytury liczonej na nowych zasadach. Nie przyznano natomiast takiego prawa osobom pobierającym świadczenia na podstawie starych zasad. Dla takich osób nieskładkowe okresy opieki nad dzieckiem nadal są więc uwzględniane wskaźnikiem 0,7 proc. podstawy wymiaru.
Dalszy ciąg relacji z dyżuru w jutrzejszym wydaniu DGP