Pani Ewa jest starszą kobietą, od lat emerytką. Któregoś popołudnia zadzwonił do niej sympatyczny mężczyzna i podał się za pracownika ZUS. Powiedział, że zmieniła się ustawa emerytalna i że wiele zyska, jeśli przeliczy sobie świadczenie, ale wszystko jest tak skomplikowane, że sama na pewno nie podoła. Starsza pani uwierzyła, zwłaszcza że rozmówca zaoferował pomoc i umówił się na spotkanie. – Powstrzymałam mamę – opowiada córka pani Ewy – ZUS przecież wszystko załatwia na wniosek. Pomyślałam, że to jakiś naciągacz. Ale może się coś zmieniło i teraz urzędnicy wzywają emerytów, by im przeliczyć świadczenia – zastanawia się kobieta.
Nie. To prawda, że 1 maja zmieniła się ustawa emerytalna i w pewnych sytuacjach (patrz ramka) można wnioskować o przeliczenie świadczenia. ZUS jednak nikogo nie wzywa, zainteresowani powinni się zgłaszać do swoich oddziałów. Wręcz przeciwnie, ZUS przestrzega – wydał nawet w tej sprawie komunikat – przed reagowaniem na telefony i e-maile z informacją o możliwości przeliczenia. Zdarza się bowiem, ze osoby podszywające się pod pracowników zakładu kierują do emerytów zawirusowaną korespondencję elektroniczną lub namawiają do płatnych porad.
Tymczasem Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że pracownicy nie przesyłają klientom korespondencji e-mailowej z informacją o możliwości skorzystania z przeliczenia świadczenia, nie kontaktują się też w tej sprawie telefonicznie. Każdy, kto ma wątpliwość co do wiarygodności kontaktujących się osób, może zadzwonić do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numer 22 560 16 00.

Zmiany w ustawie emerytalnej od 1 maja 2015 r.

● Możliwość zastosowania tablicy trwania życia z dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.

● Nowe zasady ustalania kapitału początkowego za okresy opieki nad dzieckiem (po 1,3 proc. podstawy wymiaru zamiast 0,7 proc.).

● Nowe zasady uwzględniania w kapitale początkowym okresu studiów (do 1/3 wszystkich okresów składkowych).

● Możliwość obliczenia emerytury na nowych zasadach dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r., które miały ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.

● Możliwość ponownego ustalenia emerytury na podstawie wynagrodzenia uzyskanego już po przyznaniu emerytury, jeśli nowo ustalony wskaźnik podstawy wymiaru jest wyższy niż 250 proc.

Podstawa prawna

Ustawa z 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. poz. 552). Art. 26 ust. 6, art. 55a, art. 110a, art. 174 ust. 2a, art. 185a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.).