800 zł miesięcznie na dziecko będą od 1 stycznia 2024 r. otrzymywali rodzice. Podwyżka kwoty świadczenia wychowawczego nie będzie od nich wymagać składania wniosku.

800 zł miesięcznie na dziecko będą od 1 stycznia 2024 r. otrzymywali rodzice. Podwyżka kwoty świadczenia wychowawczego nie będzie od nich wymagać składania wniosku.

Zmianę świadczenia 500+ w świadczenie 800+ przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 810).

– Program 800+ pomoże w podnoszeniu szacunku wobec rodzin, zwiększeniu szans dla wszystkich naszych dzieci, tak aby mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe lekcje tańca, muzyki, zajęcia sportowe czy wyjazd na wakacje – mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, dodała, że najważniejszą inwestycją jest inwestycja w kapitał ludzki, a jej przykładem jest nie tylko świadczenie wychowawcze, ale też inne programy realizowane przez rząd, w tym Dobry start, Mama 4+ oraz Maluch+.

230,6 mld zł wyniosły wydatki budżetu państwa na wypłatę świadczenia wychowawczego od czasu wprowadzenia 500+

Projekt ustawy poza podniesieniem wysokości świadczenia wychowawczego nie zawiera innych zmian związanych z zasadami jego uzyskiwania. Tak jak do tej pory ta forma wsparcia będzie niezależna od wysokości dochodu osiągniętego przez członków rodziny i wypłacana do ukończenia przez dziecko 18 lat. O jego przyznanie może ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, rodzic zastępczy, a także dyrektor domu pomocy społecznej lub placówki należącej do systemu pieczy zastępczej. W przypadku gdy rodzice, którzy się rozstali, sprawują opiekę naprzemienną nad dzieckiem, świadczenie wychowawcze jest między nich dzielone po połowie. Przy czym jego podwyżka spowoduje, że od przyszłego roku do każdego z nich będzie trafiać nie 250 zł, ale 400 zł. Ponadto, tak jak dotychczas, za obsługę programu 800+ będzie odpowiadał ZUS, a wypłata pieniędzy będzie następować w formie bezgotówkowej.

Co istotne, chociaż zmiana kwoty świadczenia nastąpi w trakcie okresu świadczeniowego, który zaczął się w tym miesiącu i potrwa do 31 maja 2024 r., to rodzice nie będą musieli składać nowego wniosku, aby ZUS przekazywał im 800 zł na dziecko. Będzie on potrzebny jedynie w momencie ubiegania się o świadczenie wychowawcze po raz pierwszy, np. na nowo narodzone dziecko. Co do zasady rodzic ma wtedy trzy miesiące, liczone od dnia przyjścia potomka na świat, na złożenie wniosku o pieniądze i jeśli dopełni formalności w tym terminie, otrzymuje świadczenie z wyrównaniem od urodzenia dziecka.

Realizacja programu 500+ zaczęła się 1 kwietnia 2016 r. Początkowo świadczenie wychowawcze przysługiwało na drugie i kolejne dziecko wszystkim rodzicom, a na pierwsze lub jedyne tylko tym, którzy spełniali kryterium dochodowe. To zmieniło się od l lipca 2019 r., kiedy zlikwidowany został próg dochodowy i od tego momentu pieniądze przysługują na każde dziecko w rodzinie. Prawo do świadczenia wychowawczego mają też cudzoziemcy, którzy posiadają wymagany przepisami ustawy status pobytowy w Polsce, w tym uchodźcy z Ukrainy.©℗