Od 1 marca ponad 10 mln Polek i Polaków dostanie najwyższą od 27 lat podwyżkę świadczeń. Skorzystają nie tylko emeryci i renciści, lecz także m.in. osoby pobierające renty rodzinne i socjalne oraz świadczenia kompensacyjne

W 2023 r. rząd przewidział kwotowo-procentową podwyżkę świadczeń dla przeszło 9 mln świadczeniobiorców ZUS, ponad 1 mln osób pobierających świadczenia z KRUS i ok. 250 tys. emerytów mundurowych. Nie mniej niż 250 zł brutto otrzymają osoby pobierające co najmniej minimalne emerytury, renty rodzinne, renty socjalne, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, czyli świadczenia nie niższe niż 1338,44 zł brutto. Taką wysokość emerytury gwarantują przepisy kobietom, które mają wypracowany co najmniej 20-letni staż emerytalny, i mężczyznom z co najmniej 25-letnim stażem.
Waloryzacja kwotowo-procentowa oznacza, że najniższe gwarantowane świadczenia rosną w większym stopniu, niż wynikałoby to z waloryzacji procentowej. Efekt tego widać w przedziale od 1338,44 zł do 1688,61 zł (patrz: ramka). Przykładowo osoby pobierające świadczenie w wysokości 1338,44 zł zyskają w ten sposób podwyżkę o 18,68 proc., a świadczenie w wysokości 1500 zł brutto wzrośnie o 16,67 proc.
W przypadku wypłat poniżej tej kwoty podwyżka nastąpi o wskaźnik tegorocznej waloryzacji, czyli o 14,8 proc.
W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy gwarantowana kwota podwyżki wynosi 187,50 zł brutto, a w przypadku emerytury częściowej 125 zł brutto.
Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca będzie wynosiła 1191,33 zł brutto, a świadczenie przedemerytalne 1600,70 zł brutto.
Jak wylicza ZUS, koszt podwyżki świadczeń dla osób otrzymujących wypłaty z powszechnego systemu ma wynieść ponad 44 mld zł. Do tego trzeba doliczyć koszt podniesienia wypłat dla emerytowanych rolników i mundurowych.
Co ciekawe, tegoroczna podwyżka świadczeń z ZUS i KRUS jest najwyższą od 1996 r., w którym waloryzacja emerytur i rent od 1 września wyniosła aż 115,2 proc.
W ostatnich latach wskaźnik waloryzacji stale rośnie. W latach 2016 i 2017 świadczenia wzrosły tylko o 0,24 proc. i 0,44 proc., a w 2018 r. podwyżka wyniosła już 2,7 proc. W 2019 r. nastąpiła waloryzacja kwotowo-procentowa i świadczenia wzrosły o 2,86 proc., nie mniej niż 70 zł. W 2020 r. rząd ponownie zastosował podwyżkę kwotowo-procentową i świadczenia wzrosły o co najmniej 70 zł, a waloryzacja wyniosła 3,56 proc. Podobnie było w 2021 r., gdy świadczenia wzrosły o co najmniej 50 zł i 4,24 proc. W ostatnich latach tylko w 2022 r. nie było gwarantowanej minimalnej podwyżki świadczeń, waloryzacja wyniosła zaś 7 proc. ©℗
Waloryzacja w marcu 2023 r.
Kwota świadczenia przed waloryzacją Podwyżka miesięczna Podwyżka roczna Wzrost procentowy świadczenia Kwota świadczenia po waloryzacji
10,00 zł 1,48 zł 17,76 zł 14,80 proc. 11,48 zł
100,00 zł 14,80 zł 177,60 zł 14,80 proc. 114,80 zł
500,00 zł 74,00 zł 888,00 zł 14,80 proc. 574,00 zł
900,00 zł 133,20 zł 1 598,40 zł 14,80 proc. 1 033,20 zł
1 000,00 zł 148,00 zł 1 776,00 zł 14,80 proc. 1 148,00 zł
1 100,00 zł 162,80 zł 1 953,60 zł 14,80 proc. 1 262,80 zł
1 200,00 zł 177,60 zł 2 131,20 zł 14,80 proc. 1 377,60 zł
1 300,00 zł 192,40 zł 2 308,80 zł 14,80 proc. 1 492,40 zł
1 338,43 zł 198,09 zł 2 377,05 zł 14,80 proc. 1 536,52 zł
1 338,44 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 18,68 proc. 1 588,44 zł
1 400,00 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 17,86 proc. 1 650,00 zł
1 500,00 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 16,67 proc. 1 750,00 zł
1 600,00 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 15,63 proc. 1 850,00 zł
1 688,61 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 14,81 proc. 1 938,61 zł
1 688,62 zł 250,00 zł 3 000,00 zł 14,80 proc. 1 938,62 zł
1 700,00 zł 251,60 zł 3 019,20 zł 14,80 proc. 1 951,60 zł
1 800,00 zł 266,40 zł 3 196,80 zł 14,80 proc. 2 066,40 zł
1 900,00 zł 281,20 zł 3 374,40 zł 14,80 proc. 2 181,20 zł
2 000,00 zł 296,00 zł 3 552,00 zł 14,80 proc. 2 296,00 zł
2 100,00 zł 310,80 zł 3 729,60 zł 14,80 proc. 2 410,80 zł
2 200,00 zł 325,60 zł 3 907,20 zł 14,80 proc. 2 525,60 zł
2 300,00 zł 340,40 zł 4 084,80 zł 14,80 proc. 2 640,40 zł
2 400,00 zł 355,20 zł 4 262,40 zł 14,80 proc. 2 755,20 zł
2 500,00 zł 370,00 zł 4 440,00 zł 14,80 proc. 2 870,00 zł
2 600,00 zł 384,80 zł 4 617,60 zł 14,80 proc. 2 984,80 zł
2 700,00 zł 399,60 zł 4 795,20 zł 14,80 proc. 3 099,60 zł
2 800,00 zł 414,40 zł 4 972,80 zł 14,80 proc. 3 214,40 zł
2 900,00 zł 429,20 zł 5 150,40 zł 14,80 proc. 3 329,20 zł
3 000,00 zł 444,00 zł 5 328,00 zł 14,80 proc. 3 444,00 zł
3 500,00 zł 518,00 zł 6 216,00 zł 14,80 proc. 4 018,00 zł
4 000,00 zł 592,00 zł 7 104,00 zł 14,80 proc. 4 592,00 zł
5 000,00 zł 740,00 zł 8 880,00 zł 14,80 proc. 5 740,00 zł
7 500,00 zł 1 110,00 zł 13 320,00 zł 14,80 proc. 8 610,00 zł
10 000,00 zł 1 480,00 zł 17 760,00 zł 14,80 proc. 11 480,00 zł
O waloryzacji świadczeń czytaj też w czwartkowym tygodniku Kadry i Płace - dla prenumeratorów

opinia

Informacja o podwyżce w jednej przesyłce
ikona lupy />
Prof. Gertruda Uścińska prezes ZUS / Materiały prasowe
Jesteśmy przygotowani do wypłacania od 1 marca zwaloryzowanych świadczeń. Waloryzacja jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki, która wyniesie 250 zł brutto. Na przykład osoby, których świadczenie wynosi obecnie 1338,44 zł, po waloryzacji otrzymają 250 zł więcej, czyli 1588,44 zł. W skali roku oznacza to podwyżkę w wysokości 3000 zł. Emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie o 296 zł do kwoty 2296 zł. To dodatkowe 3552 zł w skali roku. Emeryci pobierający świadczenie w wysokości 3 tys. zł po waloryzacji dostaną 3444 zł. To z kolei wzrost o 444 zł, co przełoży się na 5328 zł podwyżki w skali roku. Każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z ZUS z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia. Tak jak w ubiegłym roku decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji oraz o przyznaniu trzynastki seniorzy otrzymają w jednej przesyłce pocztowej. Waloryzacja emerytur, rent i innych świadczeń długoterminowych z ZUS, KRUS i systemu mundurowego w 2023 r. obejmie łącznie ok. 10,3 mln osób. ©℗