Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczącą zmiany zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i powiązania wysokości emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych.

Nowelizację poparło 98 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja wiąże wysokość emerytury podstawowej z wysokością najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Dotychczas waloryzacji emerytury rolniczej dokonywano inaczej niż emerytury z ZUS, powstały więc duże różnice między tymi świadczeniami. Emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, ale nie jest równa emeryturze rolniczej.

Zgodnie z nowelą emerytura podstawowa ma być równa 90% minimalnej emerytury z ZUS. Nowe przepisy gwarantują, że emerytura rolnicza - po 25 latach opłacania składek - nie będzie niższa od najniższej emerytury wypłacanej z ZUS.

Ustawa wprowadza ponadto mechanizm rekompensujący opłacanie podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej również pozarolniczej działalności gospodarczej lub składki dodatkowej z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Umożliwi to uzyskanie dodatku do emerytur rolniczych na podobnych zasadach.

Szacowany koszt wprowadzanych rozwiązań to 2,46 mld zł w 2023 r.

(ISBnews)