WSA rozpatrywał skargę dotyczącą dodatku osłonowego. Wniosek o jego przyznanie złożyła kobieta prowadząca wieloosobowe gospodarstwo domowe, ale prezydent miasta odmówił świadczenia. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że prawo do dodatku zależy od tego, czy dochód na osobę w rodzinie nie przekroczył 1,5 tys. zł, a pod uwagę brana jest wysokość dochodów z 2020 r. Tymczasem z systemu Emp@tia wynikało, że mąż wnioskodawczyni nie złożył deklaracji podatkowej za ten rok. Prezydent miasta uznał więc, że nie miał możliwości ustalenia sytuacji dochodowej rodziny i nie przyznał dodatku osłonowego.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy jego decyzję. SKO uznało, że skoro członek rodziny nie rozliczył się z urzędem skarbowym za 2020 r., nie można określić, ile wynosiły dochody gospodarstwa domowego, co jest warunkiem niezbędnym do wypłaty wnioskowanego świadczenia.