Definicja wypadku przy pracy nie zmieniała się zasadniczo przez dekady. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa) obowiązuje od 20 lat, ale definicję tę przeniesiono bez większych zmian z poprzednio obowiązujących przepisów. Niezmienne jest to, że zdarzenie, aby zostało uznane za wypadek przy pracy, musi zostać wywołane przyczyną zewnętrzną. Do dzisiaj jednak Sąd Najwyższy nie jest zgodny, co może być taką przyczyną. W orzecznictwie ujawniają się dwa poglądy, z których jeden ułatwia, a drugi utrudnia uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Kłopotliwa definicja