Pracownik był zatrudniony do 20 lutego 2021 r., potem umowa o pracę uległa rozwiązaniu w związku z przejściem na emeryturę. Od 1 marca 2021 r. osoba ta została ponownie zatrudniona na czas określony do 30 kwietnia 2022 r. W 2022 r. pracownik chorował przez 20 dni, z tego za 14 dni otrzymał wynagrodzenie chorobowe, a za 6 dni zasiłek. Okres niezdolności trwał od 8 do 27 marca. Tego samego pracownika zatrudniono ponownie od 5 maja 2022 r., tym razem na czas nieokreślony. Od 24 maja pracownik choruje, przy czym zwolnienie lekarskie wystawiono na razie do 30 czerwca 2022 r. Czy okres poprzedniej choroby w 2022 r. wlicza się do jednego okresu zasiłkowego? W jaki sposób obliczyć podstawę wymiaru zasiłku za okres od maja do czerwca? Pracownik wynagradzany jest stałym miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 3010 zł, a oprócz tego otrzymuje dodatek stażowy 620 zł, który przysługuje również za okresy choroby, obok zasiłku. W maju pracownik przepracował 20 godz. w porze nocnej i otrzymał dodatek w wysokości 79,20 zł. W marcu 2022 r. została wypłacona trzynastka za 2021 r. w wysokości 3218,45 zł.

odpowiedź