Koncepcja stworzenia jednego miejsca z kompletem informacji dla ubezpieczonego jest słuszna, ale to za mało. Konieczne jest też edukowanie na temat systemu emerytalnego – wskazuje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) w opinii do projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE).

Rząd wznowił niedawno prace nad platformą, która w jednym miejscu ma gromadzić i udostępniać informacje związane z oszczędzaniem na emeryturę. Chodzi o dane o aktualnych saldach i historii operacji danej osoby na wszystkich kontach jej produktów emerytalnych: ZUS, KRUS, IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE. Każdy będzie więc mógł sprawdzić, ile pieniędzy uzbierał i na jaką wypłatę może liczyć.
Projektodawcy (KPRM Cyfryzacja) tłumaczą, że obecnie jest to wiedza rozproszona, trzeba pamiętać kilka loginów i haseł, różna jest także forma prezentacji tych danych. W ich ocenie jest to jedna z przyczyn niskiego zainteresowania oszczędzaniem, małej dyscypliny w gromadzeniu oszczędności, a nawet ograniczonego zaufania do instytucji, które je gromadzą. CIE ma to zmienić.
ZPP pozytywnie ocenia pomysł stworzenia takiego systemu. W ocenie organizacji może on faktycznie zachęcać do oszczędzania i dłuższej aktywności zawodowej. Częste zmiany w funkcjonowaniu systemu emerytalnego, jakie miały miejsce w ostatnich kilkunastu latach, oraz towarzysząca im zawierucha polityczna temu z pewnością nie sprzyjały.
Pracodawcy zwracają jednocześnie uwagę, że nowa platforma to za mało – konieczne jest przede wszystkim zwiększanie edukacji finansowej obywateli w zakresie bezpieczeństwa emerytalnego. Budowanie bazy danych o zgromadzonych środkach jest co prawda przydatnym narzędziem, natomiast może okazać się niewystarczające do zbudowania świadomości finansowej szerszej grupy obywateli.
ZPP widzi także konieczność kompleksowej reformy systemu emerytalnego. Problemy demograficzne, z którymi się mierzy, będą bowiem skutkować długoterminową niewydolnością repartycyjnego systemu (opierającego się na założeniu, że pracująca część społeczeństwa bierze na siebie utrzymanie wszystkich emerytów i rencistów).
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po konsultacjach