Taka informacja pojawiła się w komunikacie skierowanym do samorządów przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS). Jak wyjaśnia resort, od 1 do 6 lutego br. w systemie informatycznym ZUS występował błąd polegający na przekazywaniu nieprawidłowych danych o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2020 r. Są one niezbędne do ustalenia dochodu za ten rok (informacje te gminy ściągają drogą elektroniczną za pośrednictwem Emp@tii). Błąd sprowadzał się do tego, że w danych obejmujących 2020 r. zakład podawał podwójną wysokość składki za styczeń. W efekcie doszło do zawyżenia wysokości tej należności, co z kolei przełożyło się na zaniżenie dochodu netto. To oznacza, że w indywidualnych przypadkach mogło dojść do nieuprawnionego przyznania świadczeń uzależnionych od spełnienia kryterium dochodowego.
W związku z tym gminy powinny bezzwłocznie z urzędu zweryfikować postępowania, w ramach których uzyskały w dniach 1–6 lutego informacje z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne członka danej rodziny, i ponownie za pomocą Emp@tii wysłać zapytanie o jej wysokość za 2022 r.