Tak wynika z założeń do projektu ustawy o Centralnej Informacji Emerytalnej opublikowanych właśnie w wykazie prac legislacyjnych rządu.
Zadaniem CIE ma być gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu informacji związanych z oszczędzaniem na emeryturę. Chodzi o dane z trzech odrębnych strumieni, czyli systemu publicznego (ZUS, KRUS, służby mundurowe), prywatnego (PPK, PPE) oraz IKE, IKZE i IKE po OFE. W konsekwencji każdy będzie mieć możliwość sprawdzenia, ile pieniędzy uzbierał i na jaką wypłatę może liczyć.