Ma 1415 zł dochodu miesięcznie, komputer, komórkę i samochód
Emeryci nie są krezusami, ale nie należą też do – jak często się uważa – najbiedniejszych. W ubiegłym roku dochód rozporządzalny w ich gospodarstwach domowych w przeliczeniu na osobę wynosił 1415 zł miesięcznie, czyli był o 63 proc. wyższy niż przed dekadą.
Na dochód ten składają się pieniądze pochodzące z różnych źródeł, ale również towary i usługi otrzymane nieodpłatnie. W rezultacie jest on o 116 zł wyższy od przeciętnego dla wszystkich polskich gospodarstw. Przy tym relacja przeciętnej emerytury do średniego wynagrodzenia w gospodarce wynosi 56 proc.