Takie stawki mają znaleźć się w projekcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.), który został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
WTZ są placówkami, które co do zasady zajmują się rehabilitacją społeczną oraz wspierają osoby niepełnosprawne w uzyskiwaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Natomiast w ZAZ pracę znajdują osoby niepełnosprawne, którym najtrudniej jest odnaleźć się na rynku pracy, np. z chorobami psychicznymi i niewidome.