W trakcie drugiego czytania projektu pakietu podatkowego na forum sejmowym zgłoszono kilkanaście poprawek, w tym te dotyczące ulgi dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i uzyskujących miesięczny przychód do 13 tys. zł oraz zwolnienia z podatku dochodowego emerytów, którzy kontynuują działalność zawodową.

"Jedna z poprawek zmierza do tego, żeby tzw. ulgę dla klasy średniej, czyli tę opisaną niestety skomplikowanym wzorem matematycznym, rozszerzyć na prowadzących działalność gospodarczą. Będzie to zrównanie praw tych podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, zarówno z umów o pracę, jak i z prowadzenia działalności gospodarczej" - powiedział w trakcie drugiego czytania Henryk Kowalczyk (PiS).

Inna z poprawek zakłada dodatkową ulgę dla pracujących, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Oprócz proponowanej w projekcie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł, otrzymaliby oni także dodatkową kwotę wolną.

"Będzie ulga dla pracujących, którzy osiągnęli wiek emerytalny. A więc to taka zachęta dla tych, którzy mają już wiek emerytalny, ale nie przechodzą na emeryturę, chcą dalej pracować. Propozycja jest taka, aby zastosować kolejną ulgę podatkową w wysokości 85 528 zł" - tłumaczył Kowalczyk.

Dodał, że kilka nowych poprawek dotyczy przesunięcia w czasie proponowanych rozwiązań. Zaproponowano wydłużenie terminu składania wniosku o udział w programie tzw. abolicji (repatriacji kapitału) o 3 miesiące, wprowadzenie regulacji dotyczących zmiany zasad opodatkowania wynajmu oraz przesunięcie o pół roku rozwiązania w sprawie tzw. grup VAT-wskich.

Władysław Kosiniak Kamysz (PSL) zaproponował przesunięcie wejścia w życie nowych podatków w okresie dwóch lat po epidemii, wprowadzenie emerytury bez podatku - dla wszystkich emerytów, "prawdziwej" - jak powiedział - kwoty wolnej od podatku, zwrot VAT od inwestycji dla samorządów oraz przeznaczenie wpływów z podatku akcyzowego za alkohol i papierosy na ochronę zdrowia.

Paulina Hennig-Kloska (koło Polska 2050) zaproponowała przywrócenie likwidowanego w projekcie wspólnego rozliczania z dziećmi rodziców samotnie wychowujących dzieci. Oceniła, że proponowana regulacja to "po prostu dołożeniem im kosztów podatkowych bo samodzielni rodzice tracą dziś podwójną kwotę wolną od podatku".

Jarosław Sachajko (Kukiz 15) apelował do ministra finansów, by rozważył dodatkowe wyłączenia z proponowanego tzw. podatku od korporacji wobec przedsiębiorstw niskomarżowych, które nie generują wysokiego zysku.

"Naszym zdaniem, jest zasadne, aby minister finansów rozważył dodatkowe wyłączenia w tym zakresie, być może na etapie prac senackich lub przy najbliższej nowelizacji przepisów. W przeciwnym wypadku będziemy mieli do czynienia ze wzrostem cen wielu produktów, co finalnie przełoży się na wzrost inflacji i kosztów przenoszonych na klientów" - powiedział.

Teraz zgłoszonymi poprawkami zajmie się sejmowa Komisja Finansów Publicznych.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, wprowadzenie drugiego progu podatkowego na poziomie 120 tys. zł i zmianę dotyczącą składek zdrowotnych.