Wśród wielu zmienianych przepisów ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja) znajdują się także regulacje dotyczące ubezpieczenia wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek osobowych. Aby zapobiec próbom obchodzenia prawa i podważania aktualnej ich wykładni, ustawodawca doprecyzował, od kiedy dokładnie podlegają oni obowiązkowi ubezpieczenia. Takich wątpliwości nie było i nie ma w przypadku wspólników spółki cywilnej oraz akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej (pisaliśmy o tym Gazecie Prawnej Poradniku „Zmiany w ubezpieczeniach społecznych”, DGP nr 176, 10-12 września 2021 r.).

Sp. z o.o.