Stan wyjątkowy został wprowadzony rozporządzeniem prezydenta z 2 września 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1612). Obowiązuje on od tej daty przez 30 dni w części województw podlaskiego i lubelskiego. Ograniczenia z nim związane to poważny problem dla lokalnych biznesów.
– Wprowadzenie stanu wyjątkowego na wskazanym w rozporządzeniu obszarze najpewniej negatywnie odbije się na branży turystycznej, bo są ograniczenia w przemieszczaniu się. Ucierpią także punkty gastronomiczne i handlowe, które obsługują klientów także spoza obszaru stanu wyjątkowego, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową związaną z rekreacją, kulturą i rozrywką – wymienia Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.