To efekt uchwały Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 2021 r. (sygn. akt III UZP 1/21). SN wypowiedział się w sprawie sporu, który funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej prowadzili (część z nich na drodze sądowej) z organem rentowym od ponad trzech lat.
Przypomnijmy: problem wziął się stąd, że od 1 stycznia 2018 r. zostali oni włączeni do systemu emerytur mundurowych. W konsekwencji wyrejestrowano ich z dotychczasowych ubezpieczeń społecznych. Cały czas walczą jednak z ZUS o nienależnie – w ich ocenie – pobrane składki (emerytalną, rentową i wypadkową) od nagrody rocznej za 2017 r. (przysługuje ona za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym), ale wypłaconej już w 2018 r.