Ostatnie lata przyniosły zdecydowany wzrost liczby żłobków i klubów dziecięcych. Większość z nich to prywatne placówki, które utrzymują się przede wszystkim z opłat wnoszonych przez rodziców. Część z nich może dodatkowo liczyć na dotacje od gmin. Przy ich przyznawaniu niektóre samorządy wprowadzają różne kryteria, które warunkują uzyskanie dofinansowania. Czasem są one kwestionowane przez organy nadzoru, ale jak się okazuje, nie zawsze słusznie, co pokazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gliwicach w sprawie dotyczącej Świętochłowic.
Bezprawne ograniczenia