Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych ustaw ubezpieczeniowych czeka na podpis prezydenta (na dzień oddawania numeru do druku). Jak pan ocenia liczne zmiany nią wprowadzane?
Ustawa przede wszystkim porządkuje sprawy, które sprawiały problem samym urzędnikom, ale przy okazji w niektórych przypadkach zyskali i stracili także ubezpieczeni i płatnicy.