Mężczyzna złożył wniosek do wójta o zasiłek celowy na leczenie. Ponieważ nie otrzymał go ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, odwołał się do samorządowego kolegium odwoławczego. SKO zawiesiło jednak postępowanie do czasu zakończenia sprawy rozpoznawanej przed sądem powszechnym dotyczącej odwołania skarżącego od decyzji ZUS w sprawie renty. W odpowiedzi mężczyzna argumentował, że nie zgadza się, by renta była wliczana do obliczania jego dochodu (od którego uzależnione jest przyznanie zasiłku). Wskazywał, że decyzja ZUS w sprawie tego świadczenia jest nieprawomocna, w związku z tym nie ma on do niego prawa.
SKO zwróciło się do organu rentowego z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. ZUS wskazał, że mężczyzna złożył wniosek o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy na kolejny okres i organ mu to świadczenie przyznał. Ponieważ jednak skarżący dwukrotnie zwrócił otrzymaną należność, ze względu na brak możliwości wypłaty świadczenia, ZUS je wstrzymał. Decyzja nie jest jednak prawomocna, gdyż mężczyzna złożył odwołanie do sądu.