W liście do powiatów Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON, informuje, że nowa funkcjonalność umożliwia całościową obsługę wniosków Wn-P o przekazanie środków funduszu. Za pomocą SOW samorząd może też wysłać pismo dotyczące zmiany wyodrębnionego rachunku bankowego, na który mają wpływać pieniądze z algorytmu na realizację zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną, oraz wprowadzić zwrot środków PFRON.
Nie będzie konieczności wysyłania papierowej wersji dokumentów. Prezes funduszu przypomina, że w tym roku zostało już wdrożonych 57 modyfikacji w SOW, np. weryfikacja limitów dla zadań algorytmowych i z programu „Aktywny samorząd”. Wprowadzono też zmianę, która umożliwia weryfikację danych we wnioskach składanych za pośrednictwem SOW z bazą danych Elektronicznego Systemu Monitorowania i Orzekania o Niepełnosprawności. m.in. stopnia orzeczenia o niepełnosprawności i daty jego obowiązywania.