Prowadzę sklep z artykułami spożywczymi na terenie szkoły policealnej dla dorosłych. Czy mogę ubiegać się o wsparcie z ZUS, tj. dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek? Praktycznie nie miałam w czasie lockdownu przychodu, więc tego rodzaju warunki na pewno spełniam.

Podstawowe warunki uzyskania dodatkowego świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składek są podobne. Obie formy pomocy uzyskają osoby, które 30 września 2020 r. prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 2 prawa oświatowego, a przeważającą działalnością była ta oznaczona kodami 47.11.Z albo 47.19.Z. Konieczne będzie przy tym wykazanie spadku przychodu w stosunku do 2019 r.