odpowiedź

Owszem, pracownik może podjąć prace zlecone na rzecz własnego pracodawcy podczas urlopu wychowawczego, podobnie jak w przypadku np. urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Jednak podjęcie pracy podczas tych urlopów będzie miało odmienne konsekwencje ubezpieczeniowe.